Befejeződött az EFOP-1.8.2-17-2017-00004 „Praxisközösség Derecskén” című pályázat megvalósítása

2020. 08. 29.
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Derecske Város Önkormányzata bruttó 102.314.152 forint Európai Uniós támogatás segítségével, az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) keretén belül kiírt „Az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése-alapellátás fejlesztése” című felhívásának megvalósítására. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A fejlesztés eredményeként megvalósult az egészségügyi ellátásban az egészségmegtartó szemléletre való áttérés. Cél volt, hogy a Derecskén élőknek az
egészségben eltöltött éveinek száma, valamint várható életkora növekedjen.

A projekt keretein belül megvalósításra került:
– a projektben végzett munka és a háziorvosi tevékenység eredményeként praxisközösséget hoztunk létre 6 működő praxis bevonásával
– a praxisműködést szabályozó dokumentumok kidolgozásra kerültek
– a praxisközösségben dolgozó szakemberek képzéseken vettek részt és mentálhigiénés támogatásban részesültek
– háziorvosi alapellátás kibővítése teljes egyéni állapotfelméréssel, rendszeres szűrővizsgálatok szervezésével és ezek alapján egyéni tanácsadással
– a gondozási tevékenység megvalósítása során oktatásokat, előadásokat és klubokat szerveztünk, ezek megvalósításába dietetikus, gyógytornász, és
népegészségügyi koordinátor került bevonásra
– ügyfelhívó rendszer került kialakításra, megkönnyítve az orvosok és a betegek időpontfoglalását, és behívását
– egészségfejlesztés, betegségmegelőző programokon vettek részt a programba bevont személyek
– megvalósult prevenciós rendelés

A projekt fizikai befejezése 2020. augusztus 29-én megtörtént.

További információ kérhető: Derecske Város Önkormányzata, +3654/548-080

PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: Derecske Város Önkormányzata
Megvalósítási helyszín: 4130 Derecske, Rákóczi utca 3-5.
Projektazonosító: EFOP-1.8.2-17-2017-00004
Projekt kezdete: 2018. június 1.
Projekt befejezése: 2020. augusztus 29.
Támogatás intenzitása: 100%